A. Introduktion
1. Integriteten för våra besökare på webbplatsen är mycket viktig för oss och vi är skyldiga att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information.
2. Att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.
B. Kredit
1. Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal
(seqlegal.com) och modifierad av vpnMentor (www.vpnmentor.com)
C. Hur vi samlar in dina personuppgifter
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version och operativsystem
2. Information om din besök för att använda denna webbplats inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och navigeringsvägar för webbplatsen.
3. Information som du hittar när du registrerar dig med din webbplats, som din e-postwebbplats.
4. Information som du får när du skapar din profil på webbplatsen. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, status, intressen och hobbyer, utbildningsinformation och anställningsinformation.
5. Information som du får in din anmälan om anmälan för prenumeration på e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev.
6. Information som genereras under användning av din webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
7. Informationsrelaterat till något köp, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår webbplats, som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
8. Information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera den på internet.
9. Någon annan personlig information och anonym.
D. Använda personlig information
Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med sekretesskontroller på webbplatsen.
Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, att leverera din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.
E. lämna ut personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
F. Internationell dataöverföring
1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har lagar om dataskydd